Dobór separatora substancji ropopochodnych – czy to naprawdę ważne?

Odprowadzanie do wód opadowych, roztopowych czy cieczy technologicznych, które mogą zawierać szkodliwe dla środowiska składniki, jest regulowane przez rozporządzenie. W miejscach, gdzie do ścieków dostają się substancje ropopochodne, montowane są separatory koalescencyjne, które na podstawie sedymentacji i filtracji, wstępnie oczyszczają materiał z zawiesin. Dowiedz się, jak wybrać odpowiednie urządzenie i dlaczego jest to ważne. 

Montowanie separatora – czy to ma sens?

W takich miejscach jak m.in. warsztaty czy myjnie samochodowe, drogi, parkingi, powierzchnie przemysłowe i magazynowe – wraz z wodami do studzienki dostają się różnego rodzaju paliwa, oleje i substancje określane jako niebezpieczne dla środowiska. Dlatego prowadząc określoną działalność, trzeba gospodarować ściekami zgodnie z informacjami podanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska, na warunkach normy PN-EN 858:2005. Separatory umożliwiają wstępne oczyszczenie materiału ze szkodliwych zawiesin. 

Zamontuj odpowiedni separator

Zastanawiasz się, jak dokonać wyboru? Typ urządzenia jest dobierany po dokładnej analizie lokalizacji, natężenia przepływu i rodzaju dostającego się do ścieków materiału. Potrzebna przepustowość obliczana jest na podstawie wzoru, a otrzymany wynik służy do konkretnego określania, jakie parametry musi spełniać produkt. Model dopasowywany jest do instalacji i może być zamontowany zarówno na powierzchni, jak i pod nią. Taka inwestycja jest bardzo ważna nie tylko z uwagi na konieczność spełniania norm podanych w rozporządzeniu, ale przede wszystkim w trosce o środowisko naturalne.