Jak dobrze wybrać kosmetyki do twarzy?

Cera każdego dnia narażona jest na wpływ szkodliwych czynników. Bezsprzecznie tym, co szkodzi jej najmocniej, jest słońce, jednak negatywnie wpływają na nią też inne zjawiska  atmosferyczne (wiatr, mróz), jak i…Kontynuuj czytanieJak dobrze wybrać kosmetyki do twarzy?

Dobór separatora substancji ropopochodnych

Dobór separatora substancji ropopochodnych – czy to naprawdę ważne?

Odprowadzanie do wód opadowych, roztopowych czy cieczy technologicznych, które mogą zawierać szkodliwe dla środowiska składniki, jest regulowane przez rozporządzenie. W miejscach, gdzie do ścieków dostają się substancje ropopochodne, montowane są separatory koalescencyjne, które na podstawie sedymentacji i filtracji, wstępnie oczyszczają materiał z zawiesin. Dowiedz się, jak wybrać odpowiednie urządzenie i dlaczego jest to ważne. 

Montowanie separatora – czy to ma sens?

W takich miejscach jak m.in. warsztaty czy myjnie samochodowe, drogi, parkingi, powierzchnie przemysłowe i magazynowe – wraz z wodami do studzienki dostają się różnego rodzaju paliwa, oleje i substancje określane jako niebezpieczne dla środowiska. Dlatego prowadząc określoną działalność, trzeba gospodarować ściekami zgodnie z informacjami podanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska, na warunkach normy PN-EN 858:2005. Separatory umożliwiają wstępne oczyszczenie materiału ze szkodliwych zawiesin. 

Zamontuj odpowiedni separator

Zastanawiasz się, jak dokonać wyboru? Typ urządzenia jest dobierany po dokładnej analizie lokalizacji, natężenia przepływu i rodzaju dostającego się do ścieków materiału. Potrzebna przepustowość obliczana jest na podstawie wzoru, a otrzymany wynik służy do konkretnego określania, jakie parametry musi spełniać produkt. Model dopasowywany jest do instalacji i może być zamontowany zarówno na powierzchni, jak i pod nią. Taka inwestycja jest bardzo ważna nie tylko z uwagi na konieczność spełniania norm podanych w rozporządzeniu, ale przede wszystkim w trosce o środowisko naturalne.