Drabinka, drążek — co wybrać dla dzieci?

Aktywność fizyczna to jedna z kluczowych kwestii dla zachowania dobrego samopoczucia oraz zdrowia organizmu —  znajduje się na równi ze zdrowym odżywianiem. Dotyczy to osób w każdym wieku, tak naprawdę…Kontynuuj czytanieDrabinka, drążek — co wybrać dla dzieci?

Dobór separatora substancji ropopochodnych

W celu skutecznego odprowadzania ścieków do sieci czasem zaleca się zainstalowanie urządzeń przeprowadzających wstępne oczyszczanie. Jeżeli do studzienki mogą dostawać się substancje ropopochodne, to warto rozważyć zamontowanie separatora. W wypadku prowadzenia działalności, w której pojawia się ryzyko odprowadzania materiału szkodliwego dla środowiska, konieczność zainstalowania produktu jest regulowana przez rozporządzenie. Dowiedz się, jak prawidłowo dobrać urządzenie do Twoich warunków.

Jak znaleźć dobry separator?

Odprowadzanie ścieków – w szczególności niebezpiecznych – jest regulowane przez prawo. Na podstawie zawartych w przepisach danych konieczny jest dobór separatora substancji ropopochodnych, co pozwoli na prawidłowe i skuteczne wstępne oczyszczenie materiału dostającego się do sieci kanalizacyjnej.

Kto powinien stosować takie urządzenie?

Zgodnie z rozporządzeniem, wody opadowe, roztopowe oraz ścieki technologiczne, pochodzące m.in. z terenów przemysłowych czy magazynowych, a także miejsc, w których składowane są różnego rodzaju paliwa albo oleje, zawierające wysoki indeks oleju (zawiesin) mineralnego, powinny być podczyszczane. Dlatego separatory najczęściej są stosowane w takich lokalizacjach, jak stacje benzynowe, myjnie samochodowe, warsztaty, lotniska, parkingi czy drogi.

Urządzenia działają na podstawie sedymentacji oraz filtracji, czyli grawitacyjnego (naturalnego) oddzielania się zawiesin i osadów ciężkich (np. paliwa) od lekkich. Podczyszczony ściek jest odprowadzany do kanalizacji po przepuszczeniu przez odpowiednie filtry.

Jak wybrać dobry separator?

Zakup produktu o konkretnej przepustowości jest uzależniony przede wszystkim od warunków, w jakich urządzenie wykona swoją pracę. Istotne są więc lokalizacja oraz ilość substancji ropopochodnych dostających się do sieci. Separator musi być zgodny z normą (PN-EN 858:2005) i dopasowany do instalacji na podstawie natężenia przepływu wody. Wartość ta (Qnom i Qmax) jest wyliczana w oparciu o dostępne formuły. Model o odpowiedniej przepustowości wybiera się z tabeli po poznaniu wyniku i dopasowuje bezpośrednio do miejsca, w którym będzie instalowany.