Komu należy się zwrot podatku z zagranicy?

Wszystkie osoby, które osiągały w poprzednim roku kalendarzowym jakiekolwiek dochody na terytorium zagranicznego państwa, mogą starać się odzyskać część nadpłaconych składek podatkowych. Najważniejsze, aby złożyć PIT w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danego kraju. Sprawdź, jak poprawnie wyliczyć kwotę do zwrotu.

Zwrot podatku z zagranicy — kto może na niego liczyć?

Każda osoba, która była zatrudniona legalnie za granicą oraz otrzymała stosowne zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy, ma prawo do ubiegania się o wypłatę na konto nadpłaconego podatku. Co ważne, w wielu państwach złożenie corocznej deklaracji podatkowej (dokładnie tak jak w Polsce) jest obowiązkowe. Mowa głównie o takich krajach jak Holandia, Belgia, Szwecja czy Norwegia. W przypadku niewypełnienia powyższego obowiązku czy przesłania dokumentów po terminie, podatnik naraża się na kary finansowe. 

Poza rozliczeniem się z zagranicznym fiskusem należy pamiętać, aby złożyć informację podatkową również w polskim urzędzie skarbowym. Osoby otrzymujące dochody za granicą muszą wypełnić PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Warto wspomnieć, że mieszkańcy UE unikają tzw. podwójnego opodatkowania.

Jak obliczyć kwotę podatku do zwrotu?

Polscy obywatele mogą sporządzić deklarację podatkową samodzielnie (pod warunkiem dobrej znajomości przepisów obowiązujących za granicą) lub z pomocą biura rozliczeniowego. Kwoty, na które można liczyć, sięgają od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. 

Zwrot podatku z zagranicy jest wyliczany na podstawie takich dokumentów jak:

  • karta podatkowa,
  • zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach i zapłaconych zaliczkach na podatek (w Holandii jest to tzw. Jaaropgave, a w Wielkiej Brytanii — formularz P45 lub P60)

Jak długo czeka się na przelew od zagranicznego urzędu?

W każdym kraju obowiązuje inna procedura rozliczania dochodów. Przede wszystkim dobrze zaznajomić się z ulgami podatkowymi, które przysługują również obcokrajowcom. W przypadku poprawnie złożonego PIT-u należna kwota jest wypłacana na konto w przeciągu maksymalnie 6 miesięcy.