Na czym polega badanie wody?

Zastanawiasz się, czy woda, którą spożywasz, jest dobrej jakości? Chcesz bezpiecznie korzystać z przydomowej studni? Najłatwiej się o tym przekonać wykonując badania mikrobiologiczne wody w laboratorium posiadającym odpowiednie do tego predyspozycje, w tym akredytację. Analizie zostaje poddany skład, dzięki czemu udaje się dokładnie ustalić jakość.

Jak zbadać wodę pitną w laboratorium?

W celu przeprowadzenia badania wody pitnej musisz ją odpowiednio pobrać i przekazać do laboratorium, gdzie pod okiem specjalistów zostanie wykonana szczegółowa analiza, a następnie przygotowane sprawozdanie. Na jego podstawie dowiesz się, czy ciecz jest zdatna do spożycia, czy też nie. Uda się też ocenić, jakie zabiegi mogą przywrócić jej dobrą jakość.

Próbkę (min. 250 ml) trzeba zebrać do specjalnej butelki zgodnie z informacją przekazaną przez laboratorium, dbając o zastosowanie wszystkich procedur. Jest to bardzo proste i z łatwością zrobisz to samodzielnie, również jeśli planujesz zlecić badania wody ze studni.

Na czym dokładnie polega badanie wody?

Przeprowadzona analiza mikrobiologiczna wskazuje, czy w wodzie występują bakterie takie jak Escherichia coli czy Enterokoki. Oprócz tego wykonywane są analizy fizykochemiczne oceniające zawartość pierwiastków chemicznych, w tym miedzi, żelaza i kadmu, a także sprawdzenie barwy, smaku, zapachu czy pH. Badanie wody jest kompleksowe i na jego podstawie udaje się ustalić, czy ciecz nadaje się do picia.

Kiedy należy wykonać analizę wody?

Najlepiej zlecać laboratorium badania wody regularnie, np. co roku, jeśli chcesz mieć pewność, że w rurach czy studni nie doszło do jakiegoś zanieczyszczenia. Sytuacje, które wymagają przeprowadzenia takiej analizy, to m.in.:

  • zmiana barwy, smaku lub zapachu,
  • zmętnienie,
  • obecność osadów i pozostawianie ich na armaturze czy innych przedmiotach, 
  • dostanie się do cieku czy studni innych substancji lub przedmiotów, 
  • reakcje alergiczne, zatrucie,
  • wyłączenie sieci lub studni z użytkowania na dłuższy czas.

Dlaczego badanie wody jest ważne?

W wyniku różnych nagłych i niespodziewanych sytuacji może dojść do obniżenia jakości cieczy. Analiza wody pozwala na ocenę, czy nie zawiera ona szkodliwych metali ciężkich, bakterii bądź innych związków chemicznych. Dla zachowania zdrowia i bezpieczeństwa siebie i najbliższych zdecyduj się na regularnie badanie wody pitnej w laboratorium.